Z zapytaniem do MSWiA w sprawie likwidacji przeszkód prawnych utrudniających organizację ślubów poza urzędami stanu cywilnego zwrócił się poseł Stanisław Wziątek z SLD. Jego zdaniem ceremonia jaką oferują USC nie pozwala na realizację marzeń wielu młodych par o pięknej oprawie uroczystości zaślubin.
„Cywilne młode pary pragnące pięknego, romantycznego ślubu, podniosłej atmosfery właściwej dla takiej uroczystości zmuszone są borykać się z nieprzychylnymi urzędnikami, którzy odmawiają jej zindywidualizowanego charakteru” – zaznaczył w piśmie do ministerstwa poseł.
W odpowiedzi wiceszef MSWiA Adam Rapacki przypomniał, że obowiązujące przepisy umożliwiają zawarcie małżeństwa poza siedzibą USC, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Przyznał jednak, że ustawa nie precyzuje o jakie sytuacje chodzi.
Jak tłumaczy wiceminister decyzja za każdym razem należy do kierownika USC, „który ocenia, czy w danej sprawie zachodzą uzasadnione przyczyny, czy w proponowanym przez nupturientów miejscu możliwe będzie zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa, a nadto czy możliwości organizacyjne usc pozwalają na ceremonię poza siedzibą urzędu.”
Rapacki potwierdził jednak konieczność zmiany przepisów w tym zakresie. - Wobec coraz powszechniejszych głosów i postulatów osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, a także podmiotów specjalizujących się w organizacji ceremonii ślubów, w toku prac nad kształtem nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, rozważona zostanie kwestia zliberalizowania zasad zawierania związków małżeńskich poza lokalem USC - poinformował.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP