Jak tłumaczy Piotr Zientarski, senator sprawozdawca, klamka w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Przed nami jeszcze II czytanie noweli – zaznacza. I dodaje, że sam nie jest zwolennikiem wprowadzania takich doniosłych zmian na etapie prac w Senacie.
Pomysł podniesienia górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 do 20 lat pojawił się w rządowym projekcie nowelizacji kodeksu karnego. Posłowie jednak zdecydowali, że nie był on trafiony i z Sejmu nowela wyszła już bez tego przepisu. Nic dziwnego – propozycja resortu sprawiedliwości spotkała się bowiem z ostrą krytyką.
Wśród oponentów byli m.in. członkowie działającej przy ministrze sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Czytaj: Prof. Zoll: mniej kar więzienia - to nie liberalizacja prawa>>>

Podnosili oni, że zmiana może zniweczyć cel przyświecający całej noweli, czyli racjonalizacji polityki karnej. Resort chciał to osiągnąć w szczególności poprzez wprowadzenie rozwiązań, które skłoniłyby sądy do częstszego orzekania sankcji wolnościowych i skończyłyby z fikcją kar w zawiasach.  Tymczasem, jak wskazywał prof. dr hab. Piotr Hofmański, przewodniczący komisji, podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 do 20 lat groziłoby zwiększeniem populacji więziennej oraz poniesieniem dodatkowych kosztów finansowych i społecznych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

ID produktu: 40111911 Rok wydania: 2015
Tytuł: Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich>>>>