Zdaniem eksperta z Biura Legislacyjnego Senatu za niedającą się pogodzić z konstytucyjnie usytuowaną zasadą niezawisłości sędziów TK należy uznać nade wszystko regulację zakładającą, iż to Sejm ma o statecznie decydować o złożeniu z urzędu sędziego Trybunału.  Wypada przy tym zaakcentować, że przesłanka „szczególnie rażących przypadków” jest klauzulą generalną, której treść jest co najmniej równie pojemna jak wspomnianej już przesłanki sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu, o której była mowa w art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym. W tym kontekście sam fakt powierzenia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Trybunału kompetencji do przeprowadzenia – jak to ujmuje znowelizowany art. 36 „stosownego postępowania wyjaśniającego” oraz do wystąpienia z wnioskiem do Sejmu nie stanowi wystarczającej gwarancji.
- Trybunał, który nie będzie postrzegany jako niezawisły, nie będzie też cieszył się zaufaniem społecznym i odpowiednim prestiżem, a tym samym wątpliwe jest by był w stanie przyczyniać się do rozwoju zasady konstytucjonalizmu oraz demokratycznego państwa prawnego - mówiła legislator Katarzyna Konieczko .
Pozbawienie sądu konstytucyjnego waloru niezależności oraz niezawisłości musi wreszcie prowadzić do tego, że instrument ochrony praw i wolności konstytucyjnych w postaci skargi z art. 79 ust. 1 Konstytucji będzie postrzegany jako środek iluzoryczny.

Prokurator generalny przedstawił szereg argumentów i wątpliwości głównie natury konstytucyjnej. Szereg wątpliwości konstytucyjnych wskazanych przez Biuro Legislacyjne zostały podtrzymane w opinii Prokuratora Generalnego.
- Najważniejsze wątpliwości dotyczą składu Trybunału Konstytucyjnego, problemu kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu orzeczeń przez TK. Tego rodzaju rozwiązania mogą powodować paraliż prac TK, w związku z czym Trybunał nie będzie w stanie realizować swoich podstawowych funkcji, które przypisuje mu konstytucja - mówił przedstawiciel Prokuratora Generalnego.

Dowiedz się więcej z książki
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami [EBOOK PDF]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł