Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział przygotowanie projektu noweli Kodeksu wyborczego po kłopotach z systemem informatycznym, które opóźniły podanie do publicznej wiadomości wyników I tury wyborów samorządowych jesienią ub. roku. W efekcie zmienił się niemal cały skład PKW.
Czytaj: Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym przekazany do Sejmu>>>

Oprócz kadencyjności sędziów PKW projekt zakłada też wprowadzenie: przezroczystych urn w lokalach wyborczych, jednostronnej karty do głosowania oraz uprawnień mężów zaufania do rejestrowania członków komisji obwodowej podczas liczenia głosów. Zgodnie z projektem dziewięciu sędziów PKW byłoby powoływanych na 9-letnią kadencję (obecnie sędziowie są powoływani na czas nieoznaczony).
Projekt przewiduje ponadto, że obwodowa komisja wyborcza oprócz obliczania liczby głosów nieważnych będzie podawać także przyczyny ich nieważności; te informacje znalazłyby się także w protokole PKW z głosowania w całym kraju.(ks/pap)

ID produktu: 40427273 Rok wydania: 2014
Autor: Kazimierz W. Czaplicki,Bogusław Dauter,Stefan J. Jaworski,Andrzej Kisielewicz,Ferdynand Rymarz
Tytuł: Kodeks wyborczy. Komentarz>>>