Ustawa nowelizująca usunąć ma uciążliwy i często wydłużający postępowanie obowiązek określenia przez wierzyciela sposobu egzekucji. Wniosek wierzyciela będzie uprawniał komornika do zastosowania wszystkich adekwatnych sposobów egzekucji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. We wniosku wierzyciel wyłącza sposoby egzekucji, którymi nie jest zainteresowany.

To dobry pomysł - oceniają sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Podkreślają jednak, że nowe przepisy nie regulują odpowiedzialności odszkodowawczej komornika wobec wierzyciela w sytuacji, kiedy komornik ma wiedzę o kilku składnikach majątkowych dłużnika, a egzekucję prowadzi jedynie z niektórych, zaś uzyskane z nich środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie wierzyciela. Zwracają również uwagę na to, że działanie komornika z urzędu w zakresie poszukiwania majątku może narazić go na koszty, które nie będą zrekompensowane w przypadku bezskutecznej egzekucji.

"Skoro jednak środowisko komornicze żąda takiej zmiany, to należy uznać, że ,,chcącemu nie dzieje się krzywda", dlatego Stowarzyszenie przedstawia niniejsze uwagi jedynie jako przyczynek do dyskusji, a nie sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań." - komentują sędziowie w opinii.