Z komunikatu MS wynika, że oferta skierowana jest do sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych orzekających w sprawach karnych oraz do prokuratorów prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Szczególnie poszukiwani są kandydaci, którzy specjalizują się  w zagadnieniach dotyczących postępowań karno-odwoławczych.
Osoby zainteresowane delegacją proszone  są o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń wraz z życiorysem na adres Wolosz@ms.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22-52-12-258.
Resort zapowiada, że rozmowy zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami.

Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>>