Sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego - Przemysław Kalinowski i Józef Szewczyk – w swoich oświadczeniach powołują się na przepis art. 180 ust. 1 Konstytucji RP gwarantujący nieusuwalność sędziego.

Ogólna liczba złożonych przez sędziów oświadczeń wynosi 16, z czego dla 9 podstawę prawną stanowią regulacje ustawy o SN z dnia 8 grudnia 2017 r. , natomiast w 7 oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Według sędziego Stanisława Zabłockiego w konsekwencji tych siedmiu sędiów nie dołączyło do swych oświadczeń zaświadczeń lekarskich, o jakich mowa w tej ustawie. Uprawnienie do dalszego orzekania wywodzą więc nie z ewentualnej zgody Prezydenta RP. Tak więc, spośród siedmiu 65-latków tej Izby, pięciu (sędziowie Krzysztof Cesarz, Przemysław Kalinowski, Andrzej Siuchniński, Józef Szewczyk i Stanisław Zabłocki) powołało się bezpośrednio na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden , sędzia Rafał Malarski wszczął starania o uzyskanie zgody Pana Prezydenta RP - w trybie przepisów ustawy o SN - na dalsze orzekanie, a  sędzia Henryk Gradzik, który niebawem kończy 72 lata, nie złożył żadnego oświadczenia.

Uchwała SN: szanujemy decyzję każdego sędziego, który chce nadal orzekać