Odbędzie się ona przy okazji odbywającej się w dniach 8-9 grudnia 2017 roku zjazdu Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL. 

Zjazdowi temu towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie MEDEL, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego.

Jak informują organizatorzy, założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji o ponadnarodowych standardach w zakresie zarządzania sądami oraz uregulowania pozycji sędziego w perspektywie prawa stron do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości. Międzynarodowy wymiar konferencji ma na celu uzyskanie rzetelnej i szerokiej perspektywy odnośnie możliwych modeli organizacji i funkcjonowania sądownictwa oraz związanych z tym konsekwencji.
Przedmiotem dyskusji będą m.in. takie zagadnienai jak urząd sędziego a gwarancje sprawowania wymiaru sprawiedliwości, struktura sądów a zarzadzanie sądami, standardy urzędu sędziego, zasady finasowania sądów.
 
- Wyrażamy nadzieję, że tematyka ta zainteresuje przedstawicieli zawodów funkcjonujących w obszarze stosowania prawa, w szczególności: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak też przyciągnie przedstawicieli nauki, którym bliska jest troska o dobro wymiaru sprawiedliwości - czytamy w zapowiedzi imprezy.
                                      
Konferencja objęta jest patronatem honorowym pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydenta Miasta Krakowa, jak również Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja objeta jest patronatem wydawnictw Beck i Wolters Kluwer. 
 
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.law.uj.edu.pl/zarzadzanie-sadami/