Jak poinformowało MS, aż 96 proc. tego rodzaju raportów zostało pozytywnie zaopiniowanych, w tajnym głosowaniu, przez zebrania sędziów. 

Informacja roczna, to najważniejsze sprawozdanie, w którym ocenia się, czy prezesi sądów dobrze wykonywali swoje obowiązki. Raport zawiera m.in. dane o obsadzie kadrowej sądu i działalności administracyjnej, statystykę spraw, informacje o ewentualnych skargach na opieszałość. To również podsumowanie zawierające diagnozę sytuacji sądu oraz opis podjętych i planowanych działań.
Informację sporządza prezes, a opiniuje ją zebranie sędziów, czyli wszyscy sędziowie sądu rejonowego. Uchwały zebrania sędziów zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi choć jeden z obecnych członków zebrania.

Czytaj: 90 proc. sędziów chce dymisji KRS>>

Zdaniem kierownictwa MS przyjęcie tych informacji przez zebrania w większości sądów świadczy o akceptacji większości sędziów dla zmian, w tym także kadrowych w sądach. - Ta w pełni przejrzysta procedura jest więc głosowaniem sędziów nad swoistym wotum zaufania dla obecnych prezesów sądów rejonowych. Blisko 70 proc. z nich zostało powołanych od 12 sierpnia 2017 r., na mocy znowelizowanej ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która jest elementem reformy wymiaru sprawiedliwości - czytamy w oświadczeniu resortu.

 

 

Tymczasem działacze  Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" nie widzą takiego związku. - To nie jest ocena reform. Jeśli prezes nie podaje w takim opracowaniu fałszywych danych, to sędziowie głosują pozytywnie. Nie jest to ocena pracy prezesa – twierdzi sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik Stowarzyszenia. - Na podstawie rozmów z sędziami mogę powiedzieć, że w większości sądów sędziowie uznali, że jest to głosowanie nie oceniające pracę prezesa – bo takiej oceny dokonują ich przełożeni, a nie zgromadzenie sędziów – tylko przyjmujące tę informację bądź nie – powiedział sędzia Przymusiński.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych - PROCEDURA >

Nadzór nad sądami powszechnymi >

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego >

Zasady gospodarki finansowej sądów powszechnych >

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora (kierownika finansowego) w sądzie >