Zdaniem sędziów przepisy mogą wywołać wiele złego. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że wszystkie procedury zostały przemyślane tak, by nie dochodziło do nadużyć. Pracownik  resortu Patrycja Loose wyjaśnia, że są sposoby na weryfikację, kto zakłada spółkę. - Dodatkowym zabezpieczeniem jest wpłata na konto bankowe, której trzeba dokonać przed założeniem konta oraz uiszczenie opłaty za ogłoszenie w monitorze sądowym - mówi rzecznik.
Sędziowie odpowiadają, że to żadne zabezpieczenie: - Nie ma w tych przepisach słowa o tym, że wpłata nie może być dokonana z konta założonego w zagranicznym banku - mówi sędzia Łukasz Piebiakz Iustitii. Dodaje, że wszystkie formalności będzie można załatwić w kilka godzin, a dla kogoś to będzie oznaczało dopiero początek problemów - Taką spółkę trzeba będzie likwidować, a żeby to zrobić trzeba wykonać szereg procedur, bo tak stanowi prawo. Nie wiem kto miałby się tym zająć? - mówi sędzia Piebiak.
Zdaniem sędziów przepisy są tak sformułowane i tak niejednoznaczne, że założenie nawet najbardziej nieprawdopodobnej spółki nie będzie problemem. Potrzebny jest komputer i internet. Sędzia Łukasz Piebiak z Iustiti mówi, że jeśli w spółce będzie ponad dziesięciu wspólników nie trzeba nawet podawać ich numerów PESEL.
Według przepisów rozporządzenia jeżeli wniosek o wpis spółki do rejestru ma zostać złożony przez pełnomocnika, wypełnia on w systemie teleinformatycznym oświadczenie wskazujące na fakt udzielenia pełnomocnictwa przez spółkę, osoby działające w jej imieniu, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakres. Oświadczenie pełnomocnika podlega dołączeniu do wniosku.
Tożsamość osoby podpisującej wniosek, która nie posiada statusu użytkownika, musi być potwierdzona przez użytkownika. Ponadto użytkownik przygotowujący w systemie teleinformatycznym wniosek o wpis spółki wypełnia formularz wniosku udostępniony w  tym systemie i po dołączeniu stosownych dokumentów. Jeżeli wniosek podpisany ma być przez inne osoby niż użytkownik przygotowujący wniosek, przy przygotowaniu wniosku należy wskazać innych użytkowników mających podpisać wniosek.