Decyzja ta była podyktowana rezygnacją z członkostwa w Radzie prof. Andrzeja Wasilewskiego. Artur Mudrecki jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunktem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor ponad 40 publikacji, w tym współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.