Skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2014 roku jest następujący:
1) Michał Niedźwiedź – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego – przewodniczący komisji konkursowej;
2) Agnieszka Mazur – sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sekretarz komisji konkursowej;
3) dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu prawa administracyjnego;
4) Aleksandra Janas – sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, specjalista z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego;
5) Bogusław Łój – sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
6) Marcin Sosiński – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;
7) Beata Padło – prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;
8) Danuta Drösler – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie w stanie spoczynku, specjalista z zakresu prawa karnego;
9) Wiesława Kuberska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa cywilnego;
10) Kazimierz Olejnik – prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego;
11) dr hab. Joanna Misztal-Konecka – sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista z zakresu prawa cywilnego;
12) Gabriela Ott – sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa;
13) Mariusz Chudzik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.

Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji konkursowej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Źródło: www.rcl.gov.pl,