Swoje zdanie na ten temat samorząd komorników przedstawił w odpowiedzi na przedłożone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opracowanie „Opłaty i koszty w systemie egzekucji komorniczej – obraz statystyczny”. Opinię opublikowano na stronie internetowej KRK.

"Zarobki adwokatów, radców prawnych, notariuszy czy komorników sądowych nie mogą być odnoszone do zarobków sędziów, które to zarobki nie tylko w Polsce nie są najwyższymi wśród poszczególnych zawodów prawniczych." - podkreśla KRK - "Powstaje przy tym pytanie, czy intencją ustawodawcy jest dostosowanie zarobków przedstawicieli tzw. wolnych zawodów prawniczych do najniższych zarobków uzyskiwanych przez sędziów, czy też bardziej właściwym działaniem byłoby podniesienie zarobków sędziów do poziomu odpowiadającego randze i pozycji tego zawodu" - dodaje.

Samorząd komorników podkreśla także, że prowadzenie kancelarii wiąże się z dużymi wydatkami - konieczny jest zakup sprzętu, sfinansowanie kosztów szkoleń oraz zatrudnienie pracowników. Z tego powodu należałoby porównać dochody sądów z dochodami kancelarii komorniczych, a nie wynagrodzenia sędziów z pensjami komorników.

Komornicy podkreślają także, że stosunkowo niskie opłaty egzekucyjne w Polsce źle wpływają na dyscyplinę dłużników, ponieważ unikanie postępowania jest dla nich wciąż opłacalne, dlatego też system wymaga kompleksowych zmian.