Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", zdaniem sądu prowadzenie na terenie lotniska rozmów z pasażerami, których loty są opóźnione, wskazywanie, że z tego tytułu przysługują im konkretne roszczenia, zbieranie od nich danych kontaktowych oraz przedstawianie profilu działalności kancelarii zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań stanowi działalność reklamową oraz akwizycyjną.

Prowadząca taką działalność kobieta wykonywała na rzecz jednej z kancelarii adwokackich działalność o charakterze reklamacyjno-akwizycyjnym polegającą na rozmowie z pasażerami i przedstawianiu im możliwości prawnych wynikających z opóźnienia lotu. W ramach tych rozmów wręczała kontakt do swojego mocodawcy jako firmy, która potencjalnie mogłaby zajmować się reprezentacją tych osób w ramach postępowania odszkodowawczego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Małgorzata Kryszkiewicz