Informacje na ten temat opublikowane zostały przez Naczelną Radę Adwokacką w specjalnym poradniku dla adwokatów zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie. Więcej>>>