Ministerstwo Sprawiedliwości podało już oficjalnie wszystkie wyniki egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. oraz egzaminu komorniczego, który odbył się w dniach 19-20 marca 2015 r.
Jak przypomina resort, w bieżącym roku egzamin radcowski przeprowadziło 58 komisji egzaminacyjnych i przystąpiło do niego 3635 zdających.

Rezultaty egzaminu radcowskiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
- w Białymstoku – egzamin zdało 50 spośród 58 zdających, tj. około 86%,
- nr 2 w Białymstoku – egzamin zdało 47 spośród 58 zdających, tj. około 81%,
- w Bydgoszczy – egzamin zdało 58 spośród 76 zdających, tj. około 76%,
- w Gdańsku – egzamin zdało 79 spośród 86 zdających, tj. około 92%,
- nr 2 w Gdańsku – egzamin zdało 60 spośród 75 zdających, tj. około 80%,
- nr 3 w Gdańsku – egzamin zdało 56 spośród 65 zdających, tj. około 86%,
- w Katowicach – egzamin zdało 46 spośród 64 zdających, tj. około 72%,
- nr 2 w Katowicach – egzamin zdało 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,
- nr 3 w Katowicach – egzamin zdało 47 spośród 61 zdających, tj. około 77%,
- w Kielcach – egzamin zdało 44 spośród 53 zdających, tj. około 83%,
- nr 2 w Kielcach – egzamin zdało 40 spośród 51 zdających, tj. około 78%,
- w Koszalinie – egzamin zdało 31 spośród 35 zdających, tj. około 89%,
- w Krakowie – egzamin zdało 70 spośród 77 zdających, tj. około 91%,
- nr 2 w Krakowie – egzamin zdało 70 spośród 76 zdających, tj. około 92%,
- nr 3 w Krakowie – egzamin zdało 60 spośród 75 zdających, tj. około 80%,
- nr 4 w Krakowie – egzamin zdało 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,
- nr 5 w Krakowie – egzamin zdało 54 spośród 70 zdających, tj. około 77%,
- nr 6 w Krakowie – egzamin zdało 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,
- w Lublinie – egzamin zdało 76 spośród 83 zdających, tj. około 92%,
- nr 2 w Lublinie – egzaminu zdało 76 spośród 84 zdających, tj. około 91%,
- w Łodzi – egzamin zdało 44 spośród 56 zdających, tj. około 79%,
- nr 2 w Łodzi – egzamin zdało 47 spośród 57 zdających, tj. około 82%,
- nr 3 w Łodzi – egzamin zdało 39 spośród 56 zdających, tj. około 70%,
- w Olsztynie – egzamin zdało 45 spośród 57 zdających, tj. około 79%,
- nr 2 w Olsztynie – egzamin zdało 41 spośród 54 zdających, tj. około 76%,
- w Opolu – egzamin zdało 40 spośród 49 zdających, tj. około 82%,
- nr 2 w Opolu – egzamin zdało 43 spośród 50 zdających, tj. około 86%,
- w Poznaniu – egzamin zdało 87 spośród 90 zdających, tj. około 97%,
- nr 2 w Poznaniu – egzamin zdało 58 spośród 70 zdających, tj. około 83%,
- nr 3 w Poznaniu – egzamin zdało 47 spośród 54 zdających, tj. około 87%,
- nr 4 w Poznaniu – egzamin zdało 35 spośród 51 zdających, tj. około 69%,
- w Rzeszowie – egzamin zdało 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,
- nr 2 w Rzeszowie – egzamin zdało 39 spośród 59 zdających, tj. około 66%,
- w Szczecinie – egzamin zdało 37 spośród 50 zdających, tj. około 74%,
- nr 2 w Szczecinie – egzamin zdało 25 spośród 44 zdających, tj. około 57%,
- Toruniu – egzamin zdało 61 spośród 63 zdających, tj. około 97%,
- w Wałbrzychu – egzamin zdało 43 spośród 56 zdających, tj. około 77%,
- w Warszawie – egzamin zdało 59 spośród 62 zdających, tj. około 95%,
- nr 2 w Warszawie – egzamin zdało 46 spośród 61 zdających, tj. około 75%,
- nr 3 w Warszawie – egzamin zdało 56 spośród 67 zdających, tj. około 84%,
- nr 4 w Warszawie – egzamin zdało 52 spośród 61 zdających, tj. około 85%,
- nr 5 w Warszawie – egzamin zdało 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,
- nr 6 w Warszawie – egzamin zdało 55 spośród 60 zdających, tj. około 92%,
- nr 7 w Warszawie – egzamin zdało 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,
- nr 8 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 62 zdających, tj. około 82%,
- nr 9 w Warszawie – egzamin zdało 46 spośród 61 zdających, tj. około 75%,
- nr 10 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 65 zdających, tj. około 78%,
- nr 11 w Warszawie – egzamin zdało 43 spośród 62 zdających, tj. około 69%,
- nr 12 w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 58 zdających, tj. około 88%,
- nr 13 w Warszawie – egzamin zdało 56 spośród 62 zdających, tj. około 90%,
- nr 14 w Warszawie – egzamin zdało 55 spośród 69 zdających, tj. około 80%,
- nr 15 w Warszawie – egzamin zdało 52 spośród 65 zdających, tj. około 80%,
- nr 16 w Warszawie – egzamin zdało 53 spośród 63 zdających, tj. około 84%,
- we Wrocławiu – egzamin zdało 53 spośród 64 zdających, tj. około 83%,
- nr 2 we Wrocławiu – egzamin zdało 49 spośród 64 zdających, tj. około 77%,
- nr 3 we Wrocławiu – egzamin zdało 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,
- nr 4 we Wrocławiu – egzamin zdało 53 spośród 65 zdających, tj. około 82%,
- w Zielonej Górze – egzamin zdało 34 spośród 41 zdających, tj. około 83%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 864 oceny niedostateczne, w tym z zakresu prawa karnego – 243, tj. około 28%, z zakresu prawa cywilnego – 266, tj. około 31%, z zakresu prawa gospodarczego – 207, tj. około 24% i z zakresu prawa administracyjnego – 148, tj. około 17%. Powyższe wskazuje, że najwięcej trudności przysporzyło zdającym egzamin rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej z zakresu prawa administracyjnego.

Egzamin komorniczy przeprowadziło 7 komisji egzaminacyjnych i przystąpiło do niego 635 zdających.
Rezultaty egzaminu komorniczego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
- w Gdańsku – egzamin zdało 61 spośród 96 zdających, tj. około 64%,
- w Katowicach – egzamin zdało 62 spośród 70 zdających, tj. około 89%,
- w Krakowie – egzamin zdało 45 spośród 86 zdających, tj. około 52%,
- w Łodzi – egzamin zdało 83 spośród 121 zdających, tj. około 69%,
- w Poznaniu – egzamin zdało 71 spośród 109 zdających, tj. około 65%,
- w Warszawie – egzamin zdało 51 spośród 94 zdających, tj. około 54%,
- we Wrocławiu – egzamin zdało 36 spośród 59 zdających, tj. 61%.
Jak informuje MS, z egzaminu komorniczego wystawiono ogółem 281 ocen niedostatecznych. Z zadania na pierwszy dzień egzaminu wystawiono 104 oceny niedostateczne, tj. około 37%, a za zadanie na drugi dzień egzaminu - 177, tj. około 63%.

Resort sprawiedliwości przypomina, że od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego i odpowiednio od uchwały o wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do właściwych komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Z uwagi na liczbę zdających, którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości planuje powołanie dodatkowych komisji odwoławczych.

  LEX dla Aplikanta Plus>>>