Rzepliński w środę 28 stycznia 2015 roku w Radiu Zet był pytany o to, czy Polska powinna ratyfikować konwencję przeciwko przemocy domowej. Prezes TK nie chciał wprost odpowiedzieć na to pytanie, bo - jak wyjaśnił - "ten problem może być przedmiotem kontroli konstytucyjności".

Czytaj: RPO: nadal nie ma spójnej polityki zwalczania przemocy wobec kobiet >>>

Pytany, czy kobiety w Polsce są dostatecznie chronione przed przemocą, odpowiadał, że "jeśli chodzi o obowiązujące prawo tak". Jak mówił, przepisy, których celem było chronienie w rodzinach "osób zależnych", były właściwie sformułowane już w PRL-owskim kodeksie karnym z 1969 roku.

- Cały system prawny także po zmianach w ostatnich 25 latach jest oprzyrządowany w wystarczający sposób - dodał Rzepliński.
Nie chciał jednak powiedzieć, czy konwencja niczego nie daje, nie chciał też komentować krytycznego stanowiska Episkopatu wobec konwencji. - Nie mogę się wypowiadać o prawie, którego nie ma - mówił prezes TK.

Prace nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej trwają w Sejmie od sierpnia 2014. We wrześniu 2014, po drugim czytaniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, trafił do dwóch sejmowych komisji: spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i prac człowieka, gdzie wciąż czeka na finał prac. Komisje mają przygotować ostateczne sprawozdanie tak, by projekt mógł być głosowany w Sejmie.

Ustawa o Policji. Komentarz


Temat mocno dzieli scenę polityczną, przeciwko konwencji jest nie tylko PiS, ale także część PO. Głosowanie w sprawie ratyfikacji konwencji odbędzie się w Sejmie prawdopodobnie w lutym 2015. (pap)