Wcześniej jednak, w poniedziałek ministrowie odwiedzą szereg małopolskich przedsiębiorstw i instytucji.

Minister finansów Mateusz Szczurek podczas spotkania z przedsiębiorcami w Urzędzie Skarbowym w Tarnowie zaprezentuje udogodnienia dla podatników, które zostaną wprowadzone od 1 września tego roku. Utworzone zostaną Centra Obsługi, w których podatnicy będą mogli załatwić wiele spraw związanych z podatkami, cłami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pilotażowo zaczną też działać Asystenci Podatnika, którzy pomogą początkującym przedsiębiorcom w uzyskaniu wiedzy podatkowej. Minister odwiedzi Urzędy Skarbowe w Małopolsce, w których będą działać takie centra w: Tarnowie, Nowym Targu i Bochni.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił w Tarnowie o działaniach podejmowanych w Małopolsce na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy, wsparcia podmiotów publicznych i komercyjnych, jak i osób indywidualnych. Jak podaje resort, od 2010 r. przybyło w regionie 235 tys. miejsc pracy. Obecnie pracę ma ponad 1,3 mln mieszkańców województwa. Na koniec czerwca w Małopolsce stopa bezrobocia wyniosła 8,8 proc. Na koniec 2014 roku w Małopolsce było zarejestrowanych prawie 357 tys. firm.

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki i minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska wezmą udział w Krakowie w uroczystym podpisaniu listów intencyjnych dotyczących deklaracji współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w zakresie Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach. Informacje tworzone są przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Pojawiają się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych, a w sytuacjach wyjątkowych - obywatele informowani są przez sms-y.

Minister nauki i szkolnictwa Lena Kolarska–Bobińska podczas spotkania w Paderevianum II, jednym z najnowszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego zapowie nowy program wspierający nauczanie filozofii w szkołach. Będzie też przekonywać, że humanistyka i humaniści mają się dobrze. Następnie szefowa resortu nauki odwiedzi krakowski Ogród Doświadczeń, gdzie dzieci i młodzież mogą poznawać otaczające nas zjawiska fizyczne.

W programie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów znalazł się rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma on umożliwić gminom efektywne gospodarowanie przestrzenią, m.in. "przekierowanie" inwestycji budowlanych na tereny już przygotowane do zabudowy i wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Zajmie się też uchwałą w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. (ks/pap)