Jak poinformowało w środowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powstaje z włączenia do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obsługujących sprawy działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport.

Elżbieta Bieńkowska została wicepremierem i szefową nowego resortu.