Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, projekt jest efektem prac zespołu „Polska Cyfrowa”, powołanego przez premiera dla upowszechnienia dostępu do internetu. Jak można przeczytać w komunikacie z posiedzenia Rady Ministrów, podczas którego został przyjety projekt, wejście w życie proponowanych regulacji ma oznaczać realizację zadań „Planu stabilności i rozwoju” i wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego. Nowe przepisy umożliwią samorządom terytorialnym prowadzenie działalności telekomunikacyjnej oraz budowanie sieci, jako zadania własnego (fakultatywnego). Projekt przewiduje m.in., że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie można ustanawiać zakazów uniemożliwiających lokowanie inwestycji celu publicznego z dziedziny łączności. Obowiązkowe będzie umieszczanie kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych.