W wystąpieniu do pełnomocnika ds. równego traktowania prof. Irena Lipowicz przypomina, że w maju 2012 roku przekazała swoje uwagi dotyczące brzmienia i funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Rzecznik wskazała wtedy na niedostatki oraz niedoskonałości przepisów tej ustawy, wymagające interwencji ustawodawcy. I przywołała dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące spraw sądowych, w których podstawą roszczenia były przepisy ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, które mogą świadczyć o tym, że ofiary dyskryminacji otrzymały narzędzie o dość niskim stopniu efektywności. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, podzieliła opinię co do słuszności postulatów zmian w ustawie i poinformowała, że zakończenie swoich prac nad projektem nowelizacji ustawy przewiduje na koniec pierwszego kwartału 2013 roku.
Minął rok, a finału tych prac nie ma. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się więc z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie prac Rady Ministrów nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz wynikach konsultacji międzyresortowych w sprawie przygotowania ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.