W poniedziałek 20 lutego rząd RP skierował do Brukseli odpowiedź na uzupełniające zalecenia KE wydane w grudniu 2016 r. w sprawie praworządności w Polsce.

Czytaj: KE mocniej naciska na Polskę ws praworządności>>

Resort spraw zagranicznych podał, że "w odpowiedzi strona polska przedstawiła merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej".

W ocenie strony polskiej, przyjęte przez Parlament w ostatnim okresie zmiany dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem, ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału oraz ustawa z dnia 13 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające obie te ustawy są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego - zaznacza ministerstwo w oświadczeniu.

Według polskiego rządu, ustawy te "w sposób kompleksowy i ostateczny" regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką. - W szczególności podkreśliliśmy, że powołanie przez Prezydenta RP nowego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz wejście w życie wyżej wymienionych nowych regulacji prawnych stworzyło właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - napisano w oświadczeniu. - Strona polska wyraża nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem - podkreślono.

W oświadczeniu MSZ można też przeczytać, że "strona polska pragnie jednocześnie przypomnieć, że w duchu lojalnej współpracy państwa członkowskiego z Komisją Europejską od ponad roku przekazuje merytoryczne wyjaśnienia dotyczące sytuacji w Polsce". - W dialogu z Komisją Europejską powinny obowiązywać takie zasady, jak obiektywizm, szacunek dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej - ocenił resort spraw zagranicznych.

Polski rząd odniósł się też do wypowiedzi na temat prawrządności w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Zdaniem polskiech włądz nawołuje on inne państwa członkowskie do stworzenia wspólnego frontu z Komisją Europejską przeciwko Polsce, co jest jaskrawym przykładem pogwałcenia tych reguł. - Strona Polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich. Apelujemy do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o zaprzestanie takich działań - czytamy w oświadczeniu.

Polski rząd podkreślił, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności. - Strona polska ma nadzieję, że wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na uzupełniające Zalecenie zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Komisję Europejską i zostaną przez nią przyjęte ze zrozumieniem - napisano w odpowiedzie dla Komisji Europejskiej.

Czytaj: Waszczykowski i Timmermans starli się w Monachium ws praworządności w Polsce>>