Na ten problem zwróciła uwagę prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Wnosi o stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności art. 244 par. 2 kodeksu postępowania karnego z ustawą zasadniczą. Zgodnie z tym przepisem „zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, oraz wysłuchać go”.
– Rzecznik uznał, że katalog praw, który przysługuje zatrzymanemu, nie zawiera jednego z istotniejszych, czyli prawa do milczenia, będącego częścią składową innych praw determinujących rzetelne postępowanie, w tym prawa do obrony – wyjaśnia dr Marta Kolendowska-Matejczuk, zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w Biurze RPO.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna