RPO przypomina w wystąpieniu, że osobie zatrzymanej przysługuje prawo do obrony. -Dlatego zasady kontaktu z adwokatem bądź radcą prawnym dla wszystkich zatrzymanych powinny być jednolite, jasne i precyzyjne. Dotyczy to także uregulowania kontaktów telefonicznych zatrzymanego z adwokatem. W sytuacji zatrzymania podstawowe znaczenie ma przystępna informacja, przekazana przez funkcjonariuszy policji, o prawach przysługujących osobie zatrzymanej, w tym o prawie do rozmowy z adwokatem - na te kwestie rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę w wystąpieniach do ministra sprawiedliwości oraz pełnomocnika komendanta głównego policji ds. ochrony praw
Rzecznik zauważa, ze przepisy nie precyzują, czy zatrzymany może kontaktować się z adwokatem również telefonicznie. W praktyce to się nie zdarza. W ocenie Rzecznika, jak również Naczelnej Rady Adwokackiej, na którą RPO powołuje się w swoim wystąpieniu, konieczne jest doprecyzowanie postanowień kodeksu postępowania karnego w tym zakresie.

Dowiedz się więcej z książki
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złRPO twierdzi, że z doświadczenia adwokatów wynika ponadto, że zatrzymani niejednokrotnie są skutecznie zniechęcani do skorzystania z fachowej pomocy prawnej przez samych zatrzymujących. Rzadko dochodzi do sytuacji, aby osoba zatrzymana stanowczo żądała umożliwienia kontaktu z adwokatem. W wystąpieniu do pełnomocnika komendanta głównego policji ds. ochrony praw człowieka, Rzecznik postuluje podjęcie odpowiednich działań, w tym szkoleń dla funkcjonariuszy policji, które zwrócą uwagę na znaczenie w postępowaniu karnym informowania osób zatrzymanych o przysługujących im prawach.
- Istotne uprawnienia dla osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych gwarantuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumienia się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności – przypomina RPO. Rzecznik w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości zwraca się o informacje na temat procesu implementacji tej dyrektywy.