Do RPO wpłynęło wiele skarg spółdzielni mieszkaniowych, które podnoszą, że BGK żąda od nich zbyt wysokich za czynności bankowe wykonywane za przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność.

"Dodatkowe obciążenia finansowe związane z żądaniem przeniesienia własności lokali wybudowanych z udziałem preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, uniemożliwiają sfinansowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe procesu uwłaszczenia członków spółdzielni, bez wejścia w konflikt z innymi przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze lub ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.' - przyznaje im rację RPO i zwraca się do ministra infrastruktury o podjęcie działań w tej sprawie.