Konferencja została zorganizowana w ramach prezydencji Belgii przez grupę międzyrządową "Europe De LEnfance". Podczas spotkania przedstawiciel Europejskiego Centrum Wiedzy o Prawach Dziecka dokonał przeglądu przedsięwzięć prowadzonych w krajach europejskich dotyczących praw najmłodszych oraz metod i narzędzi służących do ich wdrażania.
Jak poinformowało Biuro RPD, ważnym punktem obrad było przedstawienie przez Komisję Europejską planowanej Strategii Komunikacji dotyczącej praw dzieci. Omówiony został proces konsultacji, uwzględniający także dzieci. Dokument ma być ukończony jesienią i przyjęty przez KE w grudniu b.r. Eksperci wierzą, że przyczyni się on do jeszcze sprawniejszego wdrażania w krajach UE postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.
Polski Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w dyskusji o działaniach na rzecz młodzieży oraz dzieci i poszanowaniu ich praw zapisanych w Konwencji. Przedstawiciele poszczególnych krajów opowiadali o swoich doświadczeniach, osiągnięciach a także problemach jakie napotykają w tym zakresie.
Marek Michalak podkreśla, że podczas sesji plenarnej konferencji z uznaniem podkreślono, że w Polsce weszła w życie ustawa zakazująca całkowitego stosowania wobec dzieci kar cielesnych. Uznano ten fakt za ogromny sukces polskich władz i Rzecznika Praw Dziecka.
Europejscy eksperci spotkali się w symbolicznym miejscu jakim jest Hatpaleis – teatr dla dzieci i młodzieży oraz dla młodych artystów. Placówka ta propaguje sztukę, przybliża najmłodszym teatr. Na fasadzie budynku widnieje wiersz napisany przez poetę Barta Moeyaerta, zwracający uwagę na prawa dziecka.
Jak powiedział Michalak w rozmowie z PAP, prace nad dokumentem jeszcze się nie zakończyły, wciąż jest konsultowany, a przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawiali informacje w ogólnym zakresie. Omówiony został proces konsultacji, uwzględniający także dzieci ze wszystkich krajów, które biorą udział w pracach nad dokumentem. "Najważniejsze sfery tych konsultacji to przyjazne sądy, sprawy przemocy, opieki zdrowotnej nad dziećmi. W dokumencie jest także mowa o ochronie dzieci przed zagrożeniami takimi jak przemoc czy ubóstwo" - mówił RPD.
Zwrócił uwagę, że istotnym elementem przyjaznego dzieciom sądownictwa są sądy specjalizujące się w sprawach dzieci. "Stąd też mój opór przed likwidacją sądów rodzinnych. Ja bardziej poszedłbym w kierunku specjalizacji, profesjonalizacji, przygotowania sędziów w każdej dziedzinie życia, która zajmuje się dziećmi, psychologicznie, pedagogicznie, medycznie, żeby byli bardziej empatyczni. Trzeba też wrażliwie popatrzeć na przyjmowanie dziecka w sądzie, a także zwrócić uwagę na mediacje. Tu jest absolutnie porozumienie, że mediacja jest bardzo ważnym i skutecznym środkiem rozwiązywania konfliktów" - podkreślił Michalak.
ks/pap