W 2009 roku zmarł on w niewyjaśnionych okolicznościach w areszcie śledczym – pisze środowy dziennik "New York Times".  
Latem zeszłego roku policja powróciła do śledztwa wobec prawnika w sprawie oszustw podatkowych na mocy precedensowego orzeczenia Sądu Najwyższego, że może ona kontynuować dochodzenia po śmierci oskarżonego - przypomina "NYT". Teraz policja stara się o skierowanie sprawy do sądu.
Jak pisze dziennik, policja utrzymuje, że powrót do sprawy dałby bliskim i zwolennikom Magnitskiego możliwość przywrócenia jego dobrego imienia. Ci przypominają jednak, że o to nie prosili, a władze chcą w rzeczywistości zemścić się za oskarżenia o korupcję, jakie Magnitsky wysunął pod adresem rosyjskich urzędników.
Chodzi także o to, by zastraszyć rodzinę prawnika i sprawić, że przestanie dochodzić winy funkcjonariuszy policji i służb podatkowych, którzy przyczynili się do uwięzienia Magnitskiego - ocenił William Bowder, szef niegdyś największego funduszu inwestycyjnego w Rosji, Hermitage Capital Management, który zatrudniał Magnitskiego.
 
Historia zdarzeń
W listopadzie 2011 r. grupa Hermitage Capital Management opublikowała obszerny raport ujawniający wiele nowych okoliczności dotyczących śmierci Magnickiego. Wynika z niego, że S. Magniicki był systematycznie torturowany przez funkcjonariuszy więzienia, zaś władze rosyjskie podejmowały działania w celu zatuszowania sprawy. 
Z materiałów zebranych w raporcie wynika, że S. Magnicki wielokrotnie skarżył się władzom aresztu na fatalne warunki panujące w więzieniu i brak dostępu do odpowiedniej opieki medycznej. Przeczy to późniejszym twierdzeniom przedstawicieli rosyjskiego MSW, jakoby S. Magnitcki nigdy nie skarżył się na san swojego zdrowia, w związku z czym władze nie wiedziały, że potrzebuje on pomocy lekarskiej. Co więcej, według autorów raportu po przewiezieniu S. Magnickiego do aresztu „Matrosskaya Tishina”, w którym miał zostać otoczony opieką medyczną, prawnik został dotkliwie pobity przez strażników więziennych, co mogło stać się bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Dokument zawiera zdjęcia przedstawiające ślady uderzeń na ciele S. Magnickiego.
W raporcie wskazano na materiały, które dowodzą, że rosyjskie władze tuszowały sprawę torturowania i śmierci S. Magnickiego. Autorzy przywołują liczne wypowiedzi wysoko postawionych funkcjonariuszy rosyjskich, w których wbrew faktom twierdzą oni, iż nie wiedzieli nic o problemach zdrowotnych zmarłego, a jego śmierć była zwykłym wypadkiem. Przedstawiają również sprzeczne zeznania w sprawie przebiegu zdarzeń poprzedzających śmierć S. Magnickiego oraz wątpliwości wokół ustalenia przyczyn zgonu. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej potwierdził ustalenia ekspertów z zakresu medycyny sądowej, że śmierć Magnitskiego w areszcie w 2009 roku nastąpiła na skutek nieudzielenia mu należytej opieki lekarskiej, a bezpośrednią przyczyną zgonu mogło być pobicie. Przed aresztowaniem prawnik nie narzekał na zdrowie. 
Zdaniem Fundacji, śmierć S. Magnickiego nie może być traktowana jako wyłącznie wewnętrzna sprawa Rosji. Bowder, obecnie zamieszkały w Londynie, jako współoskarżony w sprawie będzie sądzony zaocznie. W wydanym oświadczeniu fundusz podkreślił, że sądzenie zmarłego to praktyka nieznana w historii rosyjskiego prawa.
 
Polskie stanowisko w sprawie
Polskie MSZ oświadczyło, że „Polska podejmie na forum Unii Europejskiej działania  zmierzające do wypracowania w sprawie S. Magnitskiego zdecydowanego stanowiska UE, w tym wezwania Rosji do przeprowadzenia w sprawie śmierci S. Magnitskiego  transparentnego i opartego na międzynarodowych standardach prawnych śledztwa.”
MSZ informuje również, że  „W przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi ze strony władz Federacji Rosyjskiej i braku adekwatnych działań, Polska dążyć będzie do spowodowania ustalenia przez UE listy osób, które przyczyniły się do śmierci adwokata oraz uzyskania wśród państw unijnych konsensusu w kwestii wprowadzenia wobec tych osób sankcji wizowych i finansowych”.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka trzykrotnie zwracała się do Ministra Spraw Zagranicznych z apelem o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Polskę sankcji wizowych i finansowych wobec funkcjonariuszy rosyjskich odpowiedzialnych za śmierć S. Magnicki.
Jest to pierwsza odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych na wystąpienia HFPC.
 
Źródło: NYT, HFPCz, PAP