Rosnąca wygoda korzystania z usług on-line za pomocą telefonów komórkowych przejawia się w znacznym wzroście zainteresowania zakupami dokonywanymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych (28 proc. w 2010 roku wobec 10 proc. w 2008 roku), jak również usługami mobilnej bankowości (46 proc. w 2010 roku wobec 19 proc. w 2008 roku). Rozwojowi rynku sprzyjają pozytywne doświadczenia konsumentów. Podstawową barierą utrzymania dynamiki wzrostu mogą być obawy konsumentów odnośnie bezpieczeństwa i poufności danych w kanałach mobilnych.

Badania KPMG pokazały, że komputer osobisty wciąż pozostaje preferowanym narzędziem dostępu do usług on-line. Konsumenci nie rezygnują też ze stacjonarnych linii dostępowych (ponad 80 proc. respondentów), co wynika z potrzeby posiadania gwarancji szybkiej i niezawodnej transmisji danych. Główne zastosowanie telefonów komórkowych jest związane z wygodą jaką daje korzystanie z aplikacji on-line, takich jak komunikatory i dostępy do map, niezależnie od czasu i aktualnego miejsca przebywania.
– W ciągu dwóch lat odsetek konsumentów, którzy zauważyli postęp i większą wygodę w realizacji transakcji finansowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych wzrósł ponad dwukrotnie Z drugiej strony wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się liczba konsumentów wyrażających przeciwną opinię, którzy stanowią w tym przypadku grupę potencjalnych klientów, o ile zaproponowane przez branżę rozwiązania sprostają ich potrzebom i oczekiwaniom - zauważa Jerzy Kalinowski, szef sektora telekomunikacji i mediów w Firmie Doradczej KPMG w Europie Wschodniej i Centralnej.
-
Telefon komórkowy coraz częściej staje się narzędziem do zarządzania naszym portfelem. Rośnie liczba konsumentów korzystających z usług bankowości mobilnej, przy czym największym zainteresowaniem cieszy się ona w regionie krajów Azji i Pacyfiku” – dodaje Jacek Komaracki, dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego, szef projektu INTELIGO.
Więcej >>>