W opublikowanym w poniedziałek komentarzu Fundacja przypomina, że w styczniu 2015 roku, na początku zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stanął wniosek o pozbawienie rosyjskiej delegacji pewnych praw, w tym do głosowania. Formalnie działo się to w ramach badania pełnomocnictw tej delegacji, podjętego z inicjatywy grupy członków Zgromadzenia (wniosek wymaga podpisów co najmniej dziesięciu osób, pochodzących z przynajmniej pięciu państw).

Czytaj: Rosja/ Kreml odrzucił rekomendacje Rady Europy>>>

Zgodnie z Regulaminem Proceduralnym Zgromadzenia pełnomocnictwa delegacji krajowego parlamentu mogą zostać zakwestionowane „ze względów zasadniczych”, jeśli w danym państwie dochodzi do „poważnego pogwałcenia podstawowych zasad Rady Europy” lub „ciągłego niewykonywania zobowiązań” (reguła 8.1 i 8.2). Do zawieszenia praw rosyjskiej delegacji doszło już w kwietniu 2014 r. po aneksji Krymu. Zapowiedziano wtedy, że Zgromadzenie – jeśli nie dostrzeże zmiany w postępowaniu Rosji – może pójść jeszcze dalej, dokonując anulowania pełnomocnictw rosyjskiej delegacji Kolejną decyzję Zgromadzenie musiało podjąć właśnie w styczniu bieżącego roku. Poprzednia decyzja obowiązywała do początku zimowej sesji.
Rezolucja zawieszająca prawa rosyjskiej delegacji (poza głosowaniem są to uprawnienia dotyczące udziału w organach Zgromadzenia i misjach obserwacyjnych oraz związane z obejmowaniem pewnych funkcji i wykonywaniem pewnych zadań) została przyjęta 27 stycznia br. już solidną większością głosów. Za jej uchwaleniem głosowało 140 osób, przeciwko 42, przy 11 wstrzymujących się. Przeciwko rezolucji oddały w całości głos delegacje z Azerbejdżanu i Serbii, a także większość Turków. Ormianie wszyscy wstrzymali się od głosu, co warte zauważenia. W przypadku innych państw Rosję wpierali zasadniczo radykałowie w lewa i prawa (m.in. Austriacka Partia Wolności, węgierski Jobbik, niemiecka Linke). Z dużych nazwisk właściwie tylko Andreas Gross, doświadczony strasburski weteran ze Szwajcarii. Wszyscy Polacy byli za pozbawieniem Rosji prawa głosu z wyjątkiem wstrzymującego się Krzysztofa Szczerskiego (PiS)…

ID produktu: 40154306 Rok wydania: 2013
Autor: Marek Antoni Nowicki
Tytuł: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka>>>

W rezolucji zostały określone dwie ważne czasowe cezury. Pierwsza to kwiecień 2015 r., kiedy Zgromadzenie mogłoby – zauważywszy wypełnianie przez Moskwę nakazów – przywrócić rosyjskiej delegacji prawo do głosowania. Druga to natomiast czerwiec 2015 r., gdy Zgromadzenie mogłoby anulować pełnomocnictwa Rosjan, jeśli nie doszłoby „do postępu w realizacji porozumień z Mińska” (dotyczących „deeskalacji” konfliktu na wschodzie Ukrainy) oraz postanowień rezolucji.
Na razie rosyjska delegacja może uczestniczyć w pracach Zgromadzenia (jej członkowie mogą więc np. zabierać głos), ale jest pozbawiona prawa do głosowania.
Więcej>>>