RIO zwraca również uwagę, że w ustawie nie zamieszczono przepisów wskazujących jak postępować, gdy zobowiązany zwleka z uiszczeniem opłaty, ani też wskazujących czy możliwe jest dochodzenie od zobowiązanego odsetek. Więcej>>>