Przedsięwzięcie to organizowane jest we współpracy z Norweską Administracją Sądową – partnerem programu PL16. W wizycie poza sędziami z Polski wezmą udział sędziowie z  Norwegii.
Celem organizacji wizyty studyjnej jest ułatwienie praktycznego zastosowania przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zwiększenie wiedzy sędziów w zakresie standardów wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podczas wizyty uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz pracownikami Rady Europy. Ponadto program wizyty zakłada udział w rozprawie w  Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Do udziału w seminarium zachęcamy sędziów sądów okręgowych oraz sądów apelacyjnych posiadających znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym, którzy nie uczestniczyli w organizowanych dotychczas wizytach studyjnych w Strasburgu.
Ministerstwo Sprawiedliwości zakupi bilety lotnicze dla wszystkich uczestników wizyty na trasie Warszawa – Strasburg, Strasburg – Warszawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości dokona refundacji kosztów noclegów w Strasburgu.
Organizator nie pokrywa kosztów diet w ramach delegacji służbowych uczestników wizyty.
 

Dowiedz się więcej z książki
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł