Tak wynika ze sprawozdania po konferencji uzgodnieniowej na temat projektu założeń noweli kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany mają pomóc w walce z szantażem klauzulami.
Zgodnie z tym, co zakłada projektodawca, nad aktualizacją rejestru czuwać będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adnotacja będzie przez niego zamieszczana z urzędu np. wówczas, gdy zostanie złożona skarga kasacyjna lub gdy zmianie ulegnie stan prawny. Jak jednak zaznaczono, wpis o dezaktualizacji poczyniony w rejestrze nie może wiązać Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przy ponownej ocenie tego samego wzorca. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy przedsiębiorca po raz kolejny rozpoczął stosowanie umów wraz z wpisanym do rejestru postanowieniem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj także: Będą nowe zasady postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone>>>