Autorzy apelu zwrócili się w związku z tym o zwołanie w tym tym celu zebrań sędziów w sądach i podjęcie uchwał mających charakter referendum.
Uczestnicy tego referendum mlieby odpowiedzieć na dwa pytania:
1) czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP?
2) czy uważa Pan/Pani, że sędziowie – członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powinni podać się do dymisji?

Odpowiedzi na takie pytania powinny obejmować: tak - nie - nie mam zdania.

 


Według propozycji, głosowanie powinno mieć charakter tajny (w wersji elektronicznej lub na przygotowanych kartach do głosowania), jego wyniki zarówno w formie liczbowej, jak i procentowej. Wyniki głozować powinny być przesłane do wiadomości FWS na adres mailowy fws.prezydium@gmail.com

Poparcie dla refrendum wyraziły Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Stowarzyszenie Sędziów "THEMIS". We wspólnym oświadczeniu napisały, że w pełni popierają uchwałę Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z 7 października 2018 r. w sprawie referendum - opinii sędziów w przedmiocie działalności KRS. - Zachęcamy wszystkich sędziów do wzięcia udziału w referendum podczas zebrań w sądach - stwierdzają stowarzyszenia.

 

Forum Współpracy Sędziów ma charakter stałej, niesformalizowanej w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym. Tworzą je sędziowie Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych. W pracach Forum biorą udział przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń sędziowskich oraz sędziowie nie będący jego członkami, w tym sędziowie w stanie spoczynku i asesorzy sądowi.