Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego jest konieczna, gdyż 1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, zgodnie z którą system dozoru elektronicznego (SDE) przestał być sposobem wykonania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, a stał się jedną z form kary ograniczenia wolności. O wykonaniu zarówno tej kary, jak i pozbawienia wolności, środków karnych i środków zabezpieczających decydować ma teraz sąd, który wydał wyrok w I instancji (do tej pory robiły to sądy wykonawcze). Na sądy rejonowe i okręgowe spadły nowe obowiązki. A – jak podkreślają autorzy projektu – już samo wykonywanie kary w systemie SDE implikuje kilkadziesiąt dodatkowych czynności wykonywanych przez sędziego i sąd.
Posłowie PO uznali, że aby sądy mogły sprawnie funkcjonować, należy część czynności, które teraz wykonują sędziowie w postępowaniu wykonawczym, przekazać referendarzom.

Więcej>>>