W projekcie określono nieregulowane dotychczas zasady postępowania mediacyjnego, takie jak dobrowolność, bezstronność czy poufność. Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest przepis wykluczający pracowników wymiaru sprawiedliwości z grona mediatorów zawodowych. Projekt ustawy wprowadza podział mediatorów na zawodowych i społecznych. Mediatorami sądowymi będą mogły zostać osoby, które ukończyły 26 lat. Muszą one dysponować określonymi predyspozycjami i wiedzą oraz być wpisani na listę mediatorów.

Zgodnie z projektem mediatorem zawodowym nie będzie mógł być czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, kurator sądowy, notariusz, komornik oraz aplikanci do tych zawodów. Zakaz wykonywania zawodu mediatora będą mieli również referendarze sądowi, asystenci sędziego, funkcjonariusze policji, pracownicy służby więziennej oraz syndycy.

– To, jakich mediatorów społecznych będzie miał w swoim otoczeniu mediator zawodowy, ma zależeć wyłącznie od niego. – powiedziała dla Dziennika Gazety Prawnej Lidia Mazowiecka ze Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy ministrze sprawiedliwości.  – Nie można pełnić jednocześnie różnych ról procesowych. Chodzi o to, żeby mediatorem była osoba neutralna – wskazuje w Dzienniku Gazecie Prawnej Ewa Bieńkowska, współautorka projektu z Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Krytycznie do zaproponowanych rozwiązań podchodzą jednak przedstawiciele palestry. Wątpliwości co do wprowadzanych zapisów mają również sami mediatorzy. (...) Projekt przewiduje, że mediacje mogą prowadzić tylko takie organizacje pozarządowe, które wśród swoich zadań statutowych mają zadania polegające na prowadzeniu mediacji, a wśród swoich członków przynajmniej jednego mediatora zawodowego.

(Źródło: DGP/KW)