Rada miejska podjęła uchwałę zobowiązującą zarządcę drogi krajowej do wyłączenia oświetlenia na tej drodze w granicach administracyjnych gminy. Wojewoda zakwestionował tę uchwałę. Więcej>>>