Dunja Mijatovic od ponad 20 lat angażuje się w ochronę praw człowieka, zwłaszcza w sprawach z zakresu wolności wypowiedzi, rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania mediów i prawa prasowego. Przez dwie kadencje sprawowała mandat Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów.

Mandat Komisarza Praw Człowieka Rady Europy obejmuje m.in. promocję praw człowieka, wspieranie instytucji ombudsmanów (rzeczników praw obywatelskich) w krajach Rady Europy oraz monitorowanie ustawodawstwa pod kątem ochrony praw człowieka.

  Marek Antoni Nowicki
Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka>>