Sąd Najwyższy w miniony czwartek podjął uchwałę o zadaniu Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięciu pytań dotyczących interpretacji unijnego prawa w kontekście polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, a szczególnie przepisów dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Czytaj: Sąd Najwyższy pyta Trybunał UE i zawiesza stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN >>

Sąd Najwyższy zdecydował też o zawieszeniu stosowania trzech przepisów ustawy o SN. Jak poinformował w czwartek rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, decyzja ta powinna spowodować, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i prezydent do czasu rozstrzygnięcia kwestii zadanych w pytaniach, nie będą podejmować czynności w sprawie sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

O możliwości rozpznania pytań z Polski w przyspieszonym trybie poinformowała w poniedziałek "Rzeczpospolita", powołując się na kilka źródeł z Luksemburga i Brukseli.

Zgodnie z procedurą Trybunał najpierw decyduje, na ile pilna jest sprawna, potem wzywa władze danego państwa do zajęcia stanowiska. Do postępowania mogą przystąpić także inne zainteresowane kraje, jak również Komisja Europejska. Potem swoje stanowisko przedkłada rzecznik generalny, Trybunał na rozprawie wysłuchuje strony i ogłasza wyrok.

Czytaj: Polskie sądy mogą pytać o zgodność zmian w wymiarze sprawiedliwości z prawem UE>>Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej >>