Art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowi bowiem, że nie przysługuje ono wszystkim pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

– To nadmierne wyłączenie. W naszej ocenie przepis ten jest niezgodny z ustawą zasadniczą oraz unormowaniami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy. Związek złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie – mówi Anna Reda-Ciszewska, prawnik, która ma reprezentować Komisję Krajową NSZZ „Solidarność" w TK.

Źródło: Rzeczpospolita