- Jesteście Państwo doskonałymi fachowcami i będziecie spełniać jakże istotną funkcję tłumacza przysięgłego.  Jako sędzia wielokrotnie korzystałem z pomocy tłumaczy przysięgłych. Gdyby nie przedstawiciele Waszego zawodu, nie mógłby się odbyć żaden proces z udziałem cudzoziemca. Myślę, że chcecie służyć Polsce i ludziom, którzy potrzebują rzetelnej pomocy – powiedział wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który przyjął ślubowanie.

Jak podkreślano podczas uroczystości, tłumacze przysięgli pełnią ważną rolę pomocniczą dla wymiaru sprawiedliwości. Muszą nie tylko doskonale władać językiem obcym, ale też sprawnie poruszać się między systemami prawnymi różnych państw i posiadać umiejętność interpretacji prawa. Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby.


Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego
>>

MS podkreśla, że egzamin na tłumacza przysięgłego cechuje wysoki poziom trudności. Aby uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje ponad 10 tysięcy tłumaczy z 50 języków.