Z doświadczenia HFPC wynika, że sądy badające przewlekłość postępowania mają wątpliwości czy rozpoznając skargę mogą zbadać jedynie stan przewlekłości na etapie aktualnie toczącego się postępowania (w danej instancji), czy mogą także oceniać istnienie przewlekłości we wcześniej zakończonych etapach postępowania (więcej na ten temat „11 tez o funkcjonowaniu skargi na przewlekłość postępowania”, kwiecień 2011).
Wbrew konsekwentnemu orzecznictwu strasburskiemu, sądy polskie uznają, że mogą oceniać  przewlekłość tylko na etapie danej instancji, w której aktualnie znajduje się  sprawa.

W związku z tym, HFPC zwróciła się Rzecznika Praw Obywatelskich z pismem sugerującym złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości orzeczniczych w tym zakresie. Zdaniem Fundacji, rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy tych wątpliwości może doprowadzić do wyeliminowania rozbieżności w tym zakresie. Stanowisko SN będzie miało istotne znaczenie dla sądów powszechnych i sądów wojskowych.