Ma ono ogromne znaczenie praktyczne dla wszystkich gmin, bo oznacza, że jeśli nie zadbają o odpowiednie ustalenie wartości odszkodowania, to zapłacą VAT z własnej kieszeni.
Dla gmin wyrok jest korzystny tylko w zakresie powstania obowiązku podatkowego. Od 1 stycznia 2010 r. powstaje on z chwilą otrzymania odszkodowania. Ponieważ spór w sprawie dotyczył wcześniejszego okresu, NSA uznał, że przed zmianą obowiązek podatkowy powstawał, gdy decyzja o odszkodowaniu stawała się ostateczna. Stanowisko fiskusa, że VAT należało zapłacić już w momencie dostawy towaru, czyli wydania decyzji o przejściu własności na Skarb Państwa, sąd uznał za krzywdzące. Gminy, które z dużym opóźnieniem otrzymywały decyzje o odszkodowaniu, byłyby zmuszone płacić VAT z dużym wyprzedzeniem. Wyrok jest prawomocny.
(sygnatura akt I FSK 1702/10)

Źródło: Rzeczpospolita