W Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy okołobudżetowej, która zamroziła płace osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. Po pierwszych korzystnych rozstrzygnięciach pozwów złożonych przez sędziów, nadszedł czas na pozwy prokuratorów - piszą na swojej stronie internetowej prokuratorzy ze związku zawodowego.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w uchwale z 10 maja 2012 r. wezwała wszystkich prokuratorów powszechnych, wojskowych jednostek organizacyjnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w służbie oraz w stanie spoczynku do wystąpienia z powództwem w związku z bezprawnym „zamrożeniem” wynagrodzeń w 2012 r.
Na stronie internetowej związku znajdują się wzory pozwów dla prokuratorów z dodatkiem funkcyjnym, w stanie spoczynku, w czynnej służbie itd.
Związek zaleca kierowanie pozwów do sądów w terminie do 31 maja 2012 za pierwsze cztery miesiące 2012 r. A także zobowiązuje Rady Okręgowe ZZP i PP RP do przedstawienia w terminie do dnia 20 czerwca danych liczbowych o złożonych pozwach.

Zródło: portal ZZPiPP