Jego zdaniem, aby przeciwdziałać uszczupleniom, potrzebna jest ścisła współpraca wszystkich organów państwa do tego powołanych, czyli generalnego inspektora informacji finansowej, organów ścigania i organów skarbowych. Ale niezbędne są zmiany systemowe i stworzenie profesjonalnej służby do ścigania takiej przestępczości. Organy finansowe mają przewagę informacyjną, dostęp do baz danych, tajemnicy podatkowej, skarbowej, ale nie mogą prowadzić postępowań dotyczących np. działania w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy, co jest nierozerwalnie związane z dzisiejszą przestępczością podatkową. Z kolei policja czy ABW prowadzą postępowania, ale nie mają takiego dostępu do informacji jak skarbówka. Dlatego niezbędne jest stworzenie organu, który będzie mógł stawić czoła dzisiejszej przestępczości. Mógłby on powstać na bazie urzędu kontroli skarbowej, na wzór włoskiej Guardia di Finanza, czyli organu z wiedzą skarbową, zasilonego funkcjonariuszami, którzy prowadzili postępowania w CBŚ czy ABW. To byłby partner dla prokuratora nadzorującego śledztwo - twierdzi prokurator. Więcej: Rzeczpospolita>>>