Profesor Hofmański w rozmowie z Prawo.pl wskazuje, że wie o tym z przekazów medialnych. - Nie jest to dla mnie zaskoczenie. Część moich kolegów sędziów i jeden z prokuratorów od dłuższego czasu są na tej liście - wskazuje.

Prof. dr hab. Piotr Hofmański został w dniu 9 grudnia 2014 r. wybrany w Nowym Jorku na stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK) w latach 2015-2024. Jest pierwszym polskim sędzią w historii zasiadającym w Trybunale. Od marca 2021 r. jest Prezesem MTK.

Czytaj: Putin przed Trybunał w Hadze - możliwe, ale łatwo nie będzie >>

Putin ścigany za zbrodnie wojenne

Z kolej 17 marca 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Szpak Agnieszka: Zbrodnie wojenne a zbrodnie przeciwko ludzkości w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (kryteria różnicowania) >

- Putin i Lwowa-Biełowa są podejrzani o to, że odpowiadają za "zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach ludności (dzieci) i bezprawnym przesiedlaniu ludności (dzieci) z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej - napisano w komunikacie MTK. Zaznaczono, że przestępstwa te były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK.

Władimir Putin jest dodatkowo podejrzewany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono - napisano. Ponieważ ci ludzie znajdowali się pod faktyczną władzą i kontrolą Putina, jest on za to odpowiedzialny jako ich zwierzchnik - dodano.

Wierczyńska Karolina: Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym >

- To ważny moment w procesie wymierzania sprawiedliwości przez MTK, sędziowie przeanalizowali informacje i dowody przedstawione przez prokuraturę i orzekli, że istnieją wiarygodne oskarżenia przeciwko tym osobom - powiedział wówczas w nagraniu wideo o tej decyzji prezes MTK sędzia Piotr Hofmański. - MTK odegrało swoją rolę, wydając nakazy; ich wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej - podkreślił.

Pieszczek Martyna: Zasada lex retro non agit w kontekście zbrodni wojennych - rozważania na tle orzeczeń ETPCz w sprawie Kononov v. Łotwa >