- Sądownictwo polega na wiążącym rozstrzyganiu sporów prawnych na podstawie obowiązującego prawa - mówi prof. Hanusz.
O rozstrzyganiu sporów sądowych z fiskusem, opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych oraz powodach zmian przepisów mówi w "Rzeczpospolitej" sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Antoni Hanusz.
Prof. dr habil.Hanusz ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tam też podjął pracę naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej.
Jego rozprawa habilitacyjna zdobyła l miejsce w prestiżowym konkursie zorganizowanym przez międzynarodową firmę consultingową Price Waterhouse oraz czasopisma Przegląd Podatkowy. Prof. dr. hab. A. Hanusz łączy zainteresowania naukowe z praktyką stosowania prawa. Sprzyja temu ukończenie aplikacji radcowskiej. W początkach lat dziewięćdziesiątych podejmuje pracę na stanowisku dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a następnie jako doradca do spraw podatkowych zarządu firmy Daewoo Motor Poland w Lublinie. Jest także konsultantem Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP oraz wielu kancelarii prawniczych w Polsce. Od 2002 r. jest Sędzią Izby Finansowej NSA w Warszawie.