Taką decyzję podjęto po spotkaniu w środę zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, który miał zająć się tą sprawaą. Zespół postanowił przekazać tę sprawę na posiedzenie Prezydium Rady, które ma podjąć decyzję, co dalej.

Jak poinformował wcześniej rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera, na środę zostało wyznaczone zebranie zespołu KRS, który miał "przyjrzeć się sytuacji na terenie sądu krakowskiego w kontekście tego, bądź co bądź, jakiegoś konfliktu, bo tutaj dwie strony zgłaszają całkiem sprzeczne informacje". - Temu ma służyć powołanie zespołu, który chyba powinien zająć się wyjaśnieniem tej sytuacji, aby ta sytuacja wróciła do normy dla dobra obywateli - mówił sędzia Mitera.

Aktywność KRS ma związek z uchwałą Zebranie Sędziów SO w Krakowie 24 maja w uchwale oceniło, iż przyjęcie przez Dagmarę Pawełczyk-Woicką funkcji prezesa SO w Krakowie nastąpiło "wbrew stanowisku środowiska sędziów i jest wyrazem lekceważenia porządku konstytucyjnego w Państwie, gdyż wspiera zmiany, których celem jest zniszczenie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa". - Nadto dotychczasowy sposób pełnienia przez sędzię Pawełczyk-Woicką funkcji prezesa wskazuje na jej brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia oraz brak umiejętności współpracy z pozostałymi organami sądu. Ponadto uważamy, że w swoich działaniach zmierza ona do zastraszenia sędziów w celu ich podporządkowania czynnikowi politycznemu, którego interesy reprezentuje - ocenili sędziowie w majowej uchwale.

Dagmara Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie od 9 stycznia; została powołana na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Poprzednia prezes sędzia Beata Morawiec (prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów "Themis") została odwołana przez ministra z końcem listopada ub.r.

Czytaj: Krakowscy sędziowie za skierowaniem ustawy o SN do TSUE i za dymisją swojej prezes>>