KRRiT w obecnym składzie - powołanym przez Bronisława Komorowskiego oraz Sejm i Senat głosami PO, SLD i PSL - działa od sierpnia 2010 r. Na jej czele stoi Jan Dworak, pozostali członkowie to: Krzysztof Luft (tak jak Dworak mianowany przez prezydenta), Sławomir Rogowski, Witold Graboś (obaj wybrani przez Sejm; zgłoszeni przez lewicę) i Stefan Pastuszka (wybrany przez Senat; zgłoszony przez PO członek PSL). KRRiT podejmuje uchwały większością 4/5 głosów.
W parlamencie za odrzuceniem sprawozdania KRRiT opowiedziały się kluby PO, PiS i PSL, przeciwko głosowali posłowie SLD i - omyłkowo - większość posłów PJN.
Do tej pory tylko raz - w 2010 r. - zdarzyło się, że KRRiT została rozwiązana. Komorowski, pełniąc wówczas obowiązki prezydenta po katastrofie smoleńskiej, przychylił się do decyzji Sejmu i Senatu o odrzuceniu sprawozdania ówczesnej KRRiT za 2009 r.
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że KRRiT w obecnym składzie powinna mieć nadal swoją szansę funkcjonowania i "wprowadzania uspokojenia w mediach publicznych". Komorowski podkreślił na briefingu prasowym, że sprawozdanie z prac Rady obejmuje cały 2010 rok, a więc w znacznej mierze okres funkcjonowania poprzedniej KRRiT. "Wydaje się rzeczą mało logiczną, aby oceny dotyczące tej Rady, która już nie istnieje, rozstrzygały o losie obecnego składu KRRiT" - oświadczył. Ocenił też, że obecny skład Rady ma już "swoje osiągnięcia".(ks/pap)