Bronisław Komorowski podkreślił, że chodzi o to, by zainicjować debatę o tym, co można zrobić dla przyspieszenia modernizacji kraju poprzez aktywność na szczeblu samorządowym. Prace tego gremium mają koordynować m.in. profesorowie Jerzy Regulski i Michał Kulesza.

W zapowiadanym przez prezydenta pakiecie legislacyjnym ma znaleźć się m.in. przekształcenie ordynacji wyborczej tak, aby wybory samorządowe w 2014 r. mogły się odbywać w okręgach jednomandatowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. Po to - jak argumentował - by zwiększyć związek obywatela z wyborami samorządowymi. Bronisław Komorowski opowiedział się też za tym, by wzrosło znaczenie lokalnych środowisk i stowarzyszeń, a także jednostek pomocniczych, takich jak m.in. rady osiedli. Według niego, powinny powstać uregulowania prawne dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz wysłuchania publicznego.
Zdaniem p
rezydenta powinno też dojść do urealnienia finansowania zadań samorządów, tak aby środki przekazywane władzom lokalnym były adekwatne do zadań.

- Bardzo chciałbym zaprosić państwa do tej trwałej debaty, ale również chciałem prosić państwa, abyśmy zadbali wspólnie, by sprawy najważniejsze z punktu widzenia przyszłości samorządnej Polski były przedmiotem debaty, tej najszerszej, także debaty w zbliżających się wyborach samorządowych  - mówił prezydent do samorządowców

Prezydent odznaczył 24 osoby związane z samorządem, wśród nich jednego z twórców reformy samorządowej Michała Kuleszę. Odznaczenia otrzymali też m.in.: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, marszałek sejmiku mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent Poznania Ryszard Grobelny.