Ponadto Prezydent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym oraz sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym, tzw. awanse poziome – 5 sędziów
 
Rok 2010:

1)       25 sierpnia

2)      29 września

3)      9 listopada

4)      29 listopada

5)       15 grudnia

 
Rok 2011:

6)      24 stycznia

7)       15 lutego

8)      30 marca

9)      14 kwietnia

10)    16 maja
11)     29 czerwca
12)    2 sierpnia

13)    12 września

14)    24 października

 
Rok 2012:

15)    23 stycznia

16)    28 lutego

17)    20 marca

18)    26 kwietnia

19)    31 maja

20)   29 czerwca

21)    16 sierpnia

22)   18 września

23)   23 października

24) 30 listopada